Kezdőoldal MÖÖÉÉF Egyesület Információk Nyilvántartásba vételi kérelem

Nyilvántartásba vételi kérelem

E-mail Nyomtatás PDF

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem

I.

1. a társadalmi szervezet neve:

MÖÖÉÉF Mozgássérültek Öntevékeny Önszerveződő Érdekvédelmi és érdekérvényesítő Fóruma

Közhasznú egyesület

2. a társadalmi szervezet székhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)

1201 Budapest, Katona József utca 14.

3. a társadalmi szervezet képviselőjének neve:

Szücs Sándor Győző

4. a társadalmi szervezet képviselőjének lakóhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér stb.;

házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)

1204 Budapest Ady Endre utca 111.

5. a társadalmi szervezet célja:

Az egyesület célja az esélyegyenlőség fogalmának meghatározása és elfogadtatása, kötelező normává tétele társadalmi és törvénykezési szinten egyaránt. További célja valamennyi emberi, és alapvető szabadságjog teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata szellemében.

6. az alapszabály kelte: 2010. 04. 28. (év, hó, nap)

7. a társadalmi szervezet szervezeti egysége jogi személlyé nyilvánítása esetén

a) a jogi személy szervezeti egység neve:

b) a jogi személy szervezeti egység székhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)

c) a jogi személy szervezeti egység ügyintéző és képviseleti szervének neve:

8. közhasznú jogállás megszerzése esetén a közhasznúsági fokozat:

Közhasznú egyesület

9. a társadalmi szervezetek szövetsége nyilvántartásba vétele esetén

a) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek neve:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek székhelye: (irányítószám; község, város; kerület; utca, út, tér stb.; házszám; lépcsőház; emelet; ajtó)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi szervezetek nyilvántartási száma: 1c

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II.

A kérelemhez csatolandó iratok:

1. a társadalmi szervezet alakuló ülésének jegyzőkönyve 1db

2. a társadalmi szervezet alakuló ülésének jelenléti íve a tagok nevével, lakóhelyével és aláírásával 1 db

3. a társadalmi szervezet alapszabálya 1 db

4. a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szerve tagjainak a tagság elfogadására

és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata 3 db

5. a székhely használat jogcímét igazoló okirat másolata 1 db

6. szükség szerint a felügyelő szerv tagjainak a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre vonatkozó nyilatkozata --

7. egyéb csatolt iratok -- 1 db

8. szükség szerint csatolt pótlapok --

III.

A társadalmi szervezet csoportba sorolása a tájékoztató alapján: 15

Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a társadalmi szervezetet nyilvántartásba venni szíveskedjék.

.Budapest, 2010. év április hó 28. nap.

............................................................................

a társadalmi szervezet képviselője (kérelmező)

Tanúk

Név ……………………………………. Név ……………………………………..

Lakcím……………………………………. Lakcím……………………………………..


Pótlap
a társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez

.../.../... *

.....................................................................................................................................................................................

.../.../... *

.....................................................................................................................................................................................

.../.../... *

.....................................................................................................................................................................................

.../.../... *

.....................................................................................................................................................................................

.../.../... *

......................................................................................................................................................................................

.../.../... *

.....................................................................................................................................................................................


Tájékoztató

A társadalmi szervezet az alapszabályában meghatározott célja alapján a következő tevékenységeket folytathatja:

kulturális tevékenység (pl. művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzeti kultúra ápolása),

sporttevékenység (pl. sportélet támogatása),

szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység),

oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),

kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány),

egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelkisegély-nyújtás),

szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása),

polgári védelmi, tűzoltási tevékenység,

környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelem, épített környezet védelem, állatvédelem),

településfejlesztési tevékenység,

jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),

nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),

szakmai gazdasági érdekképviseleti tevékenység (pl. munkavállalói érdekképviselet, szakmai érdekképviselet),

politikai tevékenység,

egyéb.* Írja be annak a rovatnak a betűjelét, amelyre a folytatás vonatkozik (pl. társadalmi szervezet képviselőjének neve esetén: „I/3”, ekkor a harmadik hely üresen marad; jogi személy szervezeti egység neve esetén: „I/7/a.”).

 

Keresés

Betűméret választás

Számláló

28123
ma:ma:7
tegnap:tegnap:9
a héten:a héten:42
a hónapban:a hónapban:328

Bejelentkezés